Villkor

Köpvillkor

1.Tillämplighet
Dessa allmänna försäljning o leveransvillkor tillämpas vid köp av produkter från Dykning.net webshop on-line. Vid försäljning till slutkonsument gäller konsumentköplagens regler.

2. Beställning
För att ett köp skall anses vara avtalat, skall först köparen via web-shop lägga order. Bekräftelse skickas därefter till köparen. Bekräftelse skickas till köparens e-mail adress. Är köparen under 18 år skall beställningen godkännas av målsman.

3. Pris
Dykning.net förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående information. För varans pris gäller den tidpunkt varvid beställning görs. Alla priser är angivna i svenska kronor och moms ingår. Frakt tillkommer. Vi reserverar oss för eventuellt feltryck. 

4. Leverans
Leverans sker mot förbetalning till Dykning.net swish konto, efter mottagen betalning skickas ordern till angiven adress på beställning. Normal leveranstid är ca en dag upp till en arbetsvecka. I det fall produkt utgått ur sortimentet eller ej kan levereras pg a omständigheter Dykning.net ej råder över, är Dykning.net ej skadeståndsskyldiga. I sådant fall åtager sig Dykning.net att omgående underrätta köparen. 

5. Reklamationer och Garantier
Har varan under transport skadats eller befunnits vara felaktig före leverans, skall Dykning.net omedelbart underrättas. Om det av säljaren Dykning.net anses vara reklamation, skall varan sändas tillbaka för ev. reparation alt. utbyte. Det åligger köparen att inom skälig tid åberopa reklamation vid eventuella felaktigheter, f.n. 7 dagar. Köparen svarar för fraktkostnader som uppstår i samband med returnering av varan. För garantier gäller resp. tillverkares garantivillkor. För elektronik (datorer, pc-interface m.m.) gäller 2 år. Dykning.net äger inget övrigt produktansvar och vid eventuella tvister gäller konsumentköplagen.

6. Frakt
Leverans sker till angiven adress på beställning. Normal leveranstid är ca en dag upp till en arbetsvecka. Förbetalning gäller vid alla köp. Fraktkostnad meddelas i bekräftelse. I det fall produkt utgått ur sortimentet eller ej kan levereras pga omständigheter Dykning.net ej råder över, är Dykning.net ej skadeståndsskyldiga. I sådant fall åtager sig Dykning.net att omgående underrätta köparen. Alla betällningar kan hämtas i butiken och även betalas där.

7. Övrigt
Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella feltryck. Köp vi Payex kan ordnas för mer info om detta kontakta oss info@dykning.net

8. Personuppgifter
Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgiter:
http://www.dykning.net/?sv_gdpr,120