Master Scuba Diver

Nå den högst nivån inom rekreations dykning och bli en PADI Master Scuba Diver. Master Scuba Diver placerar dig i en elit grupp av respekterade dykare som har förtjänat Master Scuba Diver genom både betydande erfarenhet och utbildning.

När du visar kortet Master Scuba Diver, vet människor att du har tillbringat tid under vattnet i en mängd olika miljöer och haft din andel av dyk äventyr.

Varje dykare, som är minst 12 år gamla, bör sträva att bli PADI Master Scuba Diver.

Vägen börjar med ett PADI Open Water Diver-certifikat, följt av PADI Advanced Open Water Diver och PADI Rescue Diver (eller kvalificerat certifikat). Du måste också ha gått fem PADI Specialty Diver kurser och har loggat minst 50 dyk.
Mer info om våra special kurser: http://www.dykning.net/?sv_special-kurser,35
För att ansöka om denna certifiering kontakta oss