Rescuekurs

Dykare beskriver PADI Rescue Diver kursen som den mest utmanande men mest givande kursen som de någonsin tagit. Varför?
Därför att du lär dig att förebygga och hantera problem inom dykningen och bli mer säker i dina kunskaper, som Rescue dykare vet du att du kan hjälpa andra om det behövs. Under kursen lär du dig att bli en bättre buddy genom att träna problemlösningsfärdigheter.

För att gå denna kurs behöver du ha PADI Advanced Open Water Diver, NAUI Advanced eller CMAS ** . Du behöver också ha Emergency First Response primär och sekundär vård (HLR och första hjälpen) under de senaste 24 månaderna, du kan slutföra denna utbildning under Rescue Diver kursen. Din instruktör kan också erbjuda PADI Emergency Oxygen Provider specialitet diver kurs samtidigt.

PADI Rescue Diver kursen förbereder dig att hantera nödsituationer, mindre och större, med hjälp av olika tekniker. Genom kunskapsutveckling och räddningsövningar, lär du dig vad du ska leta efter och hur man ska reagera. Under räddningsscenarierna i kursen sätter du dina kunskaper och färdigheter på prov!

Bland ämnena under kursen finns:
Själv räddning
Känna igen och hantera stress på andra dykare
Ledning och utrustning för nödsituationer
Undsättning av panik dykare
Undsättning av medvetslös dykare

I Kursen ingår:
PADI Elearning
Digitalt Certifikat
Pocketmask


Kursupplägg:
Pris 3995kr
Saknar du giltigt HLR bevis så tillkommer 995kr för denna utbilning.

Se ''Kalendern'' i rubrikraden för planerade kurser, passer inte dessa tider kontaktar du oss så skräddarsyr vi din utbildning.