Advancedkurs AOW

Advanced Open Water kursen är inte avancerad som det kanske låter. Kursens namn kommer av engelskans advance som betyder avancera eller gå vidare. Kursen är således ett steg vidare för dig som redan dyker. PADI Advanced Openwater kursen ger dig mer erfarenhet och praktisk dykfärdighet under kontrollerade former genom att du får prova på hela fem specialdyk. Du ökar ditt kunnande med många roliga och praktiska övningar under vattnet, som du kommer att ha stor nytta och glädje av i din framtida dykning. Kursens Teoridel innefattar PADI Elearning samt längre dykgenomgångar inför varje dyk. Där respektive ämne avhandlas. Detta är en praktisk kurs så din tid i vattnet är det fundamentala i denna kurs.

Förkrav:
15år
PADI Openwater eller motsvarande
Att du har egen eller hyrd dykutrustning som består av:
Luftpaket (går att hyra)
Dräkt lämpad för årstiden (går att hyra)
Dator
Lampa
Kompass
Kniv
SMB
ABC
Handskar
Huva (går att hyra)
Vikter(går att hyra)


Kursen består av 5 utedyk:
Djup
Navigering
Tillvalsdyk:
Båtdyk
Vrakdyk
Nitrox
Torrdräkt
Finavägningsdyk
Multileveldykning
Sök och Bärga
Med flera...

Efter avslutad kurs får du dyka så djupt som 30m:
Internationellt advanced dykcertifikat


Pris 3495kr

På denna kurs förväntas du ha egen dykutrustning, saknar du detta kan du hyra luftpaket, dräkt och vikter under hela kursen. 


Kursupplägg: Hela kursen genomförs på en helg, vi dyker 3 dyk på lördagen och 2 dyk på söndagen. Lördagen börjar vi antingen på morgonen 08:00 eller runt lunch (detta beror på om din kurs innehåller nattdyk eller inte) och dyker till sent på em/kvällen. Söndagen börjar vi 10:00 och dyker fram till 16:00.

Se ''Kalendern'' i rubrikraden för planerade kurser, passar inte dessa tider kontaktar du oss så skräddarsyr vi din utbildning.

Innan du anmäler dig och påbörjar din kurs bör du säkerställa att du är fullt frisk, se egen Hälsodeklaration för fortsatt dykning nedan som du svarar JA eller Nej på samtliga frågor, om ditt svar är JA på någon av frågorna behöver du rådgöra med en läkare innan kursstart, kontakta oss så sätter vi dig i kontakt med en dykläkare. Inför kursens start behöver du då ha ett skriftlig godkännande från läkaren.
Vi rekommenderar att du som vill gå AOW kursen är minst 15år, (även om det är ok med 12-14 år men då rekommenderar vi att du kontaktar oss innan). Är du under 18år skall målsman signera samtliga dokument.