GDPR

GDPR

Signa upp dig här för vårt nyhetsbrev: http://eepurl.com/bveNZ5

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi som är ansvariga för dina personuppgifter:
Dykning.net Sverige AB
Fjugesta Letstig 7
71630 Fjugesta
Org.nr: 556891-4575

Vi säljer inte eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.


Enligt den nya lagstiftningen ska vi informera våra kunder om hur vi hanterar personuppgifter i samband med implemeteringen av GDPR (General Data Protection Regulation)
Besöker du någon av våra butiker, mailar, ringer eller köper något i vår webshop så kommer dina personuppgifter att hanteras av oss. Går du en dykkurs eller gör ett prova på dyk kommer vi också att hantera dina personuppgifter.

Hur vi får dina personuppgifter och hur vi hanterar dem samt syftet med det:
1. När du köper något av oss i butik, på webben, via mail, via telefon tar vi emot dina personuppgifter. Syftet med detta är dels att kunna leverera produkten du köpt och kunna kommunicera med dig tills hela köpet är klart. Efter avslutat köp kommer vi lagra uppgifter på dig i olika syften.
Ditt namn, adress och/eller personnummer detta pg a rättslig förplikelse enligt penningtvättslagen, detta då vi enligt skatteverket ska kunna identifiera vår kund.
Detta lagras då i vårt bokförings och fakturasystem upp till 10år i enlighet med bokföringslagen. Därefter raderas alla uppgifter i vårt system.
Om du frivilligt lämnar din e-mail adress till oss i samband med köp kommer vi hantera den för att bibehålla kundrelationen till dig. Se nedan hur vi hanterar din e-mail adress.

2. Om du går en dykkurs och/eller gör ett prova på dyk samlar vi in samtliga dina personuppgifter såsom namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-mailadress.
Vi ber dig även att fylla i en hälsodeklaration för att säkerställa att du har rätt hälsa för att dyka. Allt detta sker i pappersform och lagras fysiskt i en elevmapp i upp till 10år. Elevmappen lagras i låst arkivskåp och hanteras av vår personal endast om du återkommer till oss inom en 10års period för att gå en fortsatt utbildning.
Om du frivilligt lämnar din e-mail adress till oss i samband med kurs eller prova på dyk kommer vi hantera den för att bibehålla kundrelationen till dig.
Se nedan hur vi hanterar din e-mail adress.
Syftet med lagringen av pappersdokumentationen är att tillgodose de krav som finns kring dokumentationen av din utbildning enligt PADIs utbildningsstandards som även är ISO certiferade och därmed har krav på dokumentation. Vi rapporterar även in dina uppgifter (namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-mailadress) till PADI EMEA för att de ska kunna producera och skicka dig ditt dykcertfifikat. Läs mer om PADI EMEA hantering av dina personuppgifter här: https://www.padi.com/

3. Hur vi hanterar din e-mailadress:
Vi lagrar din E-mailadress om du gett oss samtycke till detta i samband med köp eller kurs. Du har rätt att återkalla detta samtycke, enklast gör du det genom att ” unsubscribe” från vårt nyhetsbrev. Din E-mail adress lagras enskilt och inte tillsammans med någon annan av dina andra personuppgifter.
Lagringen av din e-mailadress sker i ett system som heter mailchimp, hur de hanterar din e-mailadress kan du läsa om här:
https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
Syftet med vår lagring av din e-mailadress är att bibehålla vår relation till dig.

Vilka är dina rättigheter?
Du här alltid rätt till att få ta del av den data vi lagrar om dig, enklast kontaktar du oss på info@dykning.net med rubrikraden PUO.
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av:
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos oss
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
Du har även rätt att neka till marknadsföring från oss, enklast gör du detta genom att läsa instruktionen längst ner i varje nyhetsbrev .

Personuppgiftsansvarig:
Vi har utsett ett personuppgiftsansvarig som du kan kontakta på info@dykning.net med rubrikraden PUA.

Anser du oss hantera dina uppgifter på ett felaktigt sätt får du kontakta oss på info@dykning.net med rubrikraden PUA.

Du har alltid rätt att framföra klagan till en tillsynsmyndighet.
I Sverige är det datainspektionen som hanterar dessa ärenden:
https://www.datainspektionen.se/


Signa upp dig här för vårt nyhetsbrev:
http://eepurl.com/bveNZ5