Tekniska kurser

När det kommer till Tekniska kurser använder vi oss av Michael Bergström och Swedtech Diving.

Swedtech Technical Diving Basic Skills Teori 3 dagar 1995kr Kursen Technical Diving Basic Skills är i första hand en förberedelse för teknisk dykning. Det finns ingen kurs som motsvarar denna. Vi har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare.

Upplägget på kursen gör att du stegvis lär dig avancerade dyktekniker utan att det känns oövervinnerligt.

Förkraven på tekniska dykkurser är höga. Efter att ha genomfört denna kurs är dina förutsättningar att klara av en teknisk dykkurs mycket goda. Men även dykare som vill utöka sin kunskap inom dykskicklighet och utrustningskonfiguration kan gå kursen, och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och sitt självförtroende inom dykning.

Under kursen går vi igenom effektiv och strömlinjeformad utrustningskonfiguration för teknisk dykning. Vi övar simtekniker, avvägning, dykning i team, kommunikation, dykplanering och problemlösning.

I Technical Diving Basic Skills ingår Nitroxutbildning samt hantering fullt ut av en ''stage'' flaska med bottengas.

Hur du än väljer att använda dina nya kunskaper efter kursen vet vi att du blivit en skickligare och mer medveten dykare. Du har framför allt blivit en dykare som kommer att njuta ännu mer av framtida dykning.

Förkrav Technical Diving Basic Skills
Eleven ska vara minst 18 år
Kunna uppvisa minst 50 loggade dyk i varierande dykmiljö
God fysisk och mental hälsa.

Du behöver detta kursmaterial:
Swedtech Bok Teknisk dykning på ren svenska SwedTech Övningsbok
SwedTech Technical Dive Training Logbook
(ingår ej i kursavgiften, köps separat för 995kr, paketpris)

Denna kurs är teoridelen av kursen, under teoridelen finns möjlighet att boka in på sig slutförande (praktiska delen) av kursen som är 4-5 dagar, pris för detta är 4995kr.

Certifikat ingår vid godkänt kursresultat.

Det som tillkommer är kostnader för gas, resa och logi för instruktören. Detta delas vanligtvis upp mellan eleverna. Eleverna bekostar sin egen gas, kost och logi, samt eventuelladykplatsavgifter, båtutfärder osv.

Forsättningkurser efter TDBS är
Swedtech Technical Diver 1 12900kr
Swedtech Technical Diver 2 12900kr
Swedtech Wreck Diver 1 6900kr


För mer info om dessa kurser besök SwedTechs website:
http://www.swedtechdiving.se/